Landbrukstjenester Fosen

Innmelding i Landbrukstjenester Fosen

Som medlem i Landbrukstjenester Fosen får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstjenester Fosen organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenester Fosen skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Landbrukstjenester Fosen er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)