Landbrukstjenester Fosen

Rutiner ved sykdomsavløsning

Om sykemeldingen er lengere enn 16 dager er det viktig at du søker NAV om sykepenger.
Er sykemeldingen max 16 dager kan du hoppe over søknad om sykepenger, og gå direkte til søknad om refusjon etter at sykeperioden er avsluttet.

Fyll ut og send inn dette skjema: Skjema for søknad om sykepenger
Legg ved de tre siste skatteoppgjørene og sende skjema og skatteoppgjørene til Nav. Kan sendes digitalt eller på papir.

Etter vedtak eller utbetaling fra nav, kan man videre søke refusjon for avløserkostandene under sykdomsperioden.
Du trenger dokumenterte utgifter, dyretelling pr første dag i søknad. Har du lønnsinntekt ved siden av gården, trenger du dokumentasjon på dette, samt utskrift fra alle utbetalingene fra nav. Når disse dokumentene er på plass er du klar til å søke refusjon.
Fyll ut refusjonssøknad og send inn, den finner du her: Søknad

Trenger du hjelp til dette, ta kontakt 🙂