Landbrukstjenester Fosen

Hjelpeskjema til kartlegging av arbeidsplass

Her finner du skjema som kan brukes til kartlegging av de forskjellige arbeidsoppgavene som skal utføres i løpet av en arbeidsdag. En kartlegging for hver oppgave.

Etter kartlegging går man igjennom risikovurdering, og lager til slutt en handlingsplan for det som skal følges opp.

Skjema finner du her:

Kartlegging til utfylling

Risikodiagram til utfylling

Handlingsplan til utfylling