Landbrukstjenester Fosen

Landbrukstjenester Fosen leverer Landbrukstjenester til Ørland og Bjugn.

Våre tjenester:

Avløsing ved Ferie/ fritid, Sykdom, svangerskap/ fødsel, andre oppdrag.

Landbruksvikar.

Utenlandsk arbeidskraft.

Veiledning til medlemmer og ansatte når det gjelder Velferdsordning, Skyepengerettigheter, Permisjoner/ permitteringer, Kurs.

Formidling av sommerjobb for ungdom.

Vi tilbyr lønns-tjenester, kurs, m.m, også for annen næring.

Hva koster tjenesten vår?

Våre ansatte leverer timelister, digitale eller på papir, underskrevet av oppdragsgiver ved ferdig oppdrag. Vi legger til arbeidsgiveravgift og feriepenger. I tillegg beregner vi et påslag som dekker de ansattes sykelønn, yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, ulykkesforsikring (for alle over 60% stilling) obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Administrasjonen av laget inngår også i dette påslaget.   Til sist kommer 25% i merverdiavgift. Alle som ønsker å bruke våre tjenester, betaler en medlemskontingent på kr 500.- + mva pr.år.

”Er du misfornøyd  – si det til oss. Er du fornøyd – si det til andre”