Landbrukstjenester Fosen

Her legger vi ut skjema som kan være til hjelp.

 

Søknad om sykepenger gjøres her:

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/inntekt-og-trekk/inntektsopplysninger-sykepenger

Fyll ut dette skjemaet og legg ved de tre siste skatteoppgjørene, sende skjema og skatteoppgjørene til Nav. Kan sendes digitalt eller på papir.

 

Skjema til bruk når du leier avløser fra oss:

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr

Rutiner ved skader_ulykker

Avloeserplan_2021

http://www.ltfosen.no/wp-content/uploads/sites/152/2021/07/NAV-Inntektsopplysninger-for-selvstendig-naeringsdrivende-og_eller-frilansere-som-skal-ha-sykepenger-22.pdf