Landbrukstjenester Fosen

Avløsning

Avtal oppmøte og arbeidsoppgaver

Noen avløsere jobber på timebasis og noen jobber fulle dager. Avklar dette med avløser. Sørg for å ha nok arbeidsoppgaver til de avløserne som har full dag.

Gi opplæring på det utstyret som skal brukes på din gård. Dokumenter opplæringen ved å fylle ut og signere opplæringsattest.
Skjema finner du her: Opplæring i bruk av arbeidsutstyr

Om noe uønska skjer, rapporter dette så snart som mulig inn til oss: Rutiner ved skader_ulykker