Landbrukstjenester Fosen

Diverse skjemaer

Timerlister til utskrift (Innlevering av timelister på papir eller digitalt innen 15. hver måned, lønn utbetales 30.)

Egenmelding   (Brukes ved sykdom uten sykemelding)

Avviksmelding i Fosen  (Brukes ved små og store uønskede hendelsen. Som for eksempel nesten ulykker, arbeidsuhell, uønsked adferd osv. )

Avløserplan_2021

Opplæring i bruk av arbeidsutstyr